Ішли Сонце, Мороз і Вітер битим шляхом усі три і зустрічають чоловіка.

— Здрастуй!

— Здрастуйте!

Поздоровкались і пішли, ті собі, а той собі. Пройшли вони кілька гін і роздумались тоді: кому той чоловік сказав «здрастуйте»? Вернулись, нагонять того чоловіка:

— Стривай, чогось тебе спитаємо.

Той став, жде. Підходять вони:

— Кому, чоловіче, ти казав «здрастуйте» чи одному, чи до всіх?

— Ні, — каже, — одному я казав.

— Котрому ж ти казав?

— Оцьому, — каже, — губатому я казав «здрастуйте». — Та й показав на вітра.

Обернулись тоді вони та й пішли собі назад.

Сонце й каже:

— Я його попечу!

А Мороз каже:

— Я його зморожу!

А Вітер каже:

— Ти не спечеш, а ти не зморозиш. Бо як ти будеш пекти, а я буду холодний віять, то він і не спечеться. А як ти, Морозе, будеш морозить, то я притихну і він не замерзне.